Auto Kardol

Kardol Autobedrijf, verleent u hierbij toegang tot www.auto-kardol.nl en al haar subsites en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Kardol Autobedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kardol Autobedrijf spant zich in om de inhoud van www.auto-kardol.nl en al haar subsites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.auto-kardol.nl en al haar subsites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kardol Autobedrijf.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.auto-kardol.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kardol Autobedrijf. De inhoud van www.auto-kardol.nl en al haar subsites wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Kardol Autobedrijf doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op www.auto-kardol.nl en al haar subsites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kardol Autobedrijf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kardol Autobedrijf en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kardol Autobedrijf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd